Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
21 1111111/HCM JIN YAO 9294214 VRCE6 12/07/2017 15:41 CANG TAN THUAN (HCM) View
22 13579/KGG HAO FAN 2 8747604 E6CW2 12/07/2017 15:32 CANG CAN THO View
23 3553/HCM PRICELESS SEAS 9590618 A8ZT4 12/07/2017 15:13 CANG NHA BE (HCM) View
24 999/QNI HAO FAN 2 8747604 E6CW2 12/07/2017 15:08 CANG HAI PHONG View
25 1233/QNI HAO FAN 2 8747604 E6CW2 12/07/2017 14:54 CANG HAI PHONG View
26 2785872/DNG SITC PYEONGTAEK 9245043 VROJ9 12/07/2017 14:56 CANG DA NANG View
27 7878/HCM HAMMONIA TEUTONICA 9383247 A8PD9 12/07/2017 14:40 CANG CAT LAI (HCM) View
28 142-2017/HUE TIEN DAT 18 3WLY9 12/07/2017 14:36 CANG THUAN AN (HUE) View
29 3132/AGG HAO FAN 2 8747604 E6CW2 12/07/2017 14:37 CANG CAN THO View
30 2578287/DNG HHL ELBE 9433262 D5EW4 12/07/2017 14:36 CANG DA NANG View
31 4535437/DNG EMILIE BULKER 9497177 2DNX6 12/07/2017 14:54 CANG DA NANG View
32 12345/HCM SENTOSA TRADER 9255529 9VYY3 12/07/2017 14:08 CANG CAT LAI (HCM) View
33 222/HCM PENANG BRIDGE 9470753 3FZD5 12/07/2017 13:41 CANG CAT LAI (HCM) View
34 1111/HCM KOTA WAJAR 9157399 S6BT 12/07/2017 11:10 CANG CAT LAI (HCM) View
35 1234/HCM ALBANY 9339935 VRNY2 12/07/2017 11:05 CANG DA NANG View
36 0026/HCM SPRING VALEN 9505950 VRPP8 07/07/2017 11:14 CANG RAU QUA (HCM) View
37 1314/QNH VIET HAI STAR 3WLC9 05/07/2017 10:49 CANG CA HA LONG View
38 03/HCM IMMANUEL 9056571 UBLM2 07/07/2017 10:08 KHO VK102 QUAN KHU 7 View
39 123/HPG ALBANY 9339935 VRNY2 15/06/2017 08:33 C CAI MEP TCCT (VT) View
40 125/HPG ALBANY 9339935 VRNY2 30/05/2017 12:46 C CAI MEP TCCT (VT) View
Showing 21 - 40 of 83 results
of 5